Regulamin Zwiedzania

Regulamin Zwiedzania

Regulamin zwiedzania Ogrodu Zoologicznego

Serdecznie witamy w Ogrodzie Zoologicznym w Cottbus

Poniższy regulamin został stworzony by zapewnić wszystkim naszym gościom przyjemny, pełen wrażeń, bezpieczny pobyt. Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających Ogród Zoologiczny w Cottbus. W momencie zakupu biletu wstępu, zobowiązujecie się Państwo do jego przestrzegania.

 

Zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego

Zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego jest dozwolone jedynie w godzinach otwarcia i pod warunkiem posiadania ważnego biletu wstępu. Gdy godziny zwiedzania dobiegną końca, należny obiekt niezwłocznie opuścić. Dzieci poniżej 10 roku życia muszą znajdować się pod opieką dorosłych.

Opiekunowie maja obowiązek zadbać o odpowiednie zachowanie dzieci. Dotyczy to również opiekunów grup przedszkolnych, szkolnych oraz innych osób wymagających nadzoru opiekunów, wychowawców lub nauczycieli.

Zakazuje się wstępu osobą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W razie złamania tego zakazu osoba może zostać wydalona.

 

Bezpieczeństwo

Przechodzenie przez płoty, barierki oraz wsadzanie rąk do wybiegów jest ze względów bezpieczeństwa surowo zabronione. Również surowo zakazuje się przekładania rąk, wkładania palców, patyków oraz innych przedmiotów przez ogrodzenia i bariery.

Zabrania się wnoszenia deskorolek, łyżworolek, wrotek oraz wprowadzania rowerów (nie dotyczy trójkołowców, hulajnóg i wózków dla dzieci). Posiadanie broni, niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów pirotechnicznych podczas pobytu w Ogrodzie Zoologicznym jest zakazane.

 

Dokarmianie

Dokarmianie zwierząt jest zabronione, za wyjątkiem zwierząt w mini zoo dokarmianych specjalną karmą, którą można nabyć w automatach.

 

Śmieci

Prosimy dbać o czystość, śmieci wyrzucać do, do tego przeznaczonych pojemników na odpady.

 

Hałas

Ogród Zoologiczny jest miejscem spokoju i wypoczynku. Zabrania się używania radia i innych urządzeń emitujących dźwięki.

 

Psy

Psy należny prowadzić na krótkiej smyczy. Obowiązuje je zakaz wstępu na wybiegi oraz place zabaw. Właściciel ma obowiązek sprzątania po psie.

 

Wypadki

Ogród Zoologiczny w Cottbus nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych w skutek nieprzestrzegania regulaminu.

 

Reklama i sprzedaż

Reklamowanie, sprzedaż lub proponowanie usług oraz produktów wymagają pozwolenia wydanego przez Zarząd Ogrodu Zoologicznego.

 

Fotografowanie i filmowanie

Zezwala się i zachęca do filmowania i fotografowania w celach prywatnych na terenie Ogrodu Zoologicznego w Cottbus. Fotografowanie dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody Zarządu.

 

Funkcje porządkowe

Funkcje porządkowe pełni Zarząd i osoby przez niego wyznaczone. Są one uprawnione do kontroli biletów, które muszą zostać przedłożone na żądanie. Należy bezwarunkowo stosować się do poleceń pracowników Ogrodu Zoologicznego. Osoby, które postępują wbrew zasadom regulaminu zostaną usunięte z terenu Ogrodu Zoologicznego i pociągnięte do odpowiedzialności.

Tierpark Cottbus Logo Verband Deutscher Zoodirektoren Logo BB-PL Interreg Logo EEP Logo Euroregion Logo Stadt Cottbus Logo VZP - Verband Deutschsprachiger Zoopädagogen Logo