Die Marabuküken kaum noch zu übersehen!/Pisklęta marabuta są nie do przeoczenia!

Die Marabuküken kaum noch zu übersehen!/Pisklęta marabuta są nie do przeoczenia!

Die Marabuküken kaum noch zu übersehen!/Pisklęta marabuta są nie do przeoczenia!

Die Marabuküken kaum noch zu übersehen!/Pisklęta marabuta są nie do przeoczenia!

Geschlüpft sind sie am 21. und 24. Januar und können durch die Scheiben des Vogelhauses beobachtet werden.

Wykluły się 21 i 24 stycznia i można je podziwiać przez szyby pawilonu dla ptaków.