Ceny

Bilet jednorazowy dla dorosłych
6,00 €
Bilet ulgowy
(uczniowie pow. 17 roku życia, pobierający naukę zawodu, studenci, osoby o wysokim stopniu niepełnosprawności, emeryci, odbywający służbę wojskową lub zastępczą po okazaniu ważnych dokumentów, pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub socjalny po okazaniu ważnych dokumentów. W przypadku osób o wysokim stopniu niepełnosprawności zniżkę otrzymuje również opiekun).
4,80 €
Dzieci
(od 3 roku życia do ukończonych 16 lat)
3,00 €
Bilet rodzinny I
(1 dorosły i do 3 dzieci)
10,50 €
Bilet rodzinny II
(2 dorosłych i do 4 dzieci)
16,50 €
Bilet grupowy pow. 10 osób. Cena za osobę
4,80 €
Bilet grupowy ulgowy pow. 10 osób. Cena za osobę
3,80 €
Grupy dzieci i młodzieży pow. 10 osób. Cena za osobę
(od 3 roku życia do ukończonych 16 lat. Opiekun dla 10 osób ma wstęp bezpłatny)
2,40 €
Bilet roczny dla dorosłych
25,00 €
Bilet roczny ulgowy dla dorosłych
20,00 €
Bilet roczny dla dzieci
12,50 €